Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 7 Päätös oman auton käytöstä työajossa, 21.10.2022

Kaupungininsinööri
§ 12 Irtisanoutuminen paikallisvalvojan toimesta, 10.10.2022
Maksuhuojennukset:
§ 4 Hulevesimaksu 491-31-58-2, 26.10.2022
§ 5 Hulevesimaksu 491-430-0009-0038, 02.11.2022
§ 6 Hulevesimaksu 491-479-0002-0002, 02.11.2022
§ 7 Hulevesimaksu 491-030-0003-0005, 02.11.2022
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 17 Liikenteenohjaussuunnitelman hyväksyminen, Porrassalmenkatu, 04.10.2022
§ 18 Katusuunnitelman hyväksyminen, Klv välillä Hietakadun pysäköintialue-Rinnekatu, 04.11.2022
§ 19 Katusuunnitelman hyväksyminen, Rinnekatu tontin 11-16-2 kohdalla, 04.11.2022

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 8 Mikkomarkkinat 2022, liikennejärjestelyt, 03.10.2022

Maankäyttöjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 9 Pysäköinnintarkastajan virkasuhteen päättyminen, 20.10.2022
§ 10 Kaavoitusinsinööri Minna Frostin henkilökohtainen lisä 1.10.2022 lukien, 03.11.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 36 Tilusvaihto tilojen 491-401-27-0 ja 491-401-18-2 välillä, 10.10.2022
§ 37 Mikkelin kaupungin ja Kehitysyhtiö Naistinki Oy:n välisen 29.12.2011 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen muuttaminen, 10.10.2022
§ 39 Tontin 491-9-123-1 uudelleen vuokraaminen - Oy Teboil Ab, 20.10.2022

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 14 Varastointialueen vuokraaminen Viherpalvelut Hyvönen Oy:lle, 11.10.2022
§ 15 Sijoittamislupa maakaapeleille tilojen 491-564-1-89 ja 491-564-1-99 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 04.11.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 62 Tontin 491-31-361-3 varauksen raukeaminen, Ylännetie 23, 03.10.2022
§ 63 Tontin 491-31-362-1 varauksen raukeaminen, Latukaari 14, 03.10.2022
§ 64 Tontin 491-31-361-1 varauksen raukeaminen, Ylännetie 19, 03.10.2022
§ 65 Omakotitontin 491-29-1-3 varaaminen, Koranterinpolku 1, 07.10.2022
§ 66 Omakotitontin 491-27-4-8 uudelleenvuokraus, Sivakkatie 3, 10.10.2022
§ 67 Tilan 491-457-5-25 myyminen, Hietapellontie 5, 10.10.2022
§ 68 Omakotitontin 491-12-8-5 uudelleenvuokraus, Tuukkalankatu 31, 21.10.2022
§ 69 Tilan 491-417-3-193 myyminen, Myllärintie 1, 21.10.2022
§ 70 Tilan 491-417-3-193 uudelleenvuokraus, Myllärintie 1, 31.10.2022
§ 71 Tilan 491-417-3-195 myyminen, Myllärintie 5, 31.10.2022
§ 72 Tilan 491-417-3-181 myyminen, Myllärintie 22, 31.10.2022
§ 73 Omakotitontin 491-14-46-1 uudelleenvuokraus, Näreharju 7, 02.11.2022
§ 74 Omakotitontin 491-27-5-2 uudelleenvuokraus, Sivakkatie 4, 03.11.2022
§ 75 Tilan 491-417-3-194 myyminen, Myllärintie 3, 04.11.2022
§ 76 Omakotitontin 491-21-19-1 uudelleenvuokraus, Pohjolankatu 53, 04.11.2022

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§ 12 Energiapuun myynti / Tarjouspyyntö 13.10.2022, 31.10.2022

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 28 Osoitteen muutos kiinteistön 491-478-9-0 määräalalla sijaitsevalle vapaa-ajan rakennukselle, 05.10.2022
§ 30 Osoitteen vahvistaminen kiinteistöllä 491-9-37-10 sijaitsevalle rakennukselle, PRT 100577662P, 12.10.2022
§ 31 Osoitteen muutos As Oy Hyrkkälänrinteen asunto-osakeyhtiölle Tuukkalan kaupunginosassa, 18.10.2022
§ 32 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-457-5-23 Suomenniemellä, 19.10.2022
§ 33 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-402-1-117 Mikkelin Riutassa, 20.10.2022
§ 34 Osoitteen korjaus Hartikkalantien varren kiinteistön 491-512-1-49 rakennuksille., 25.10.2022
§ 35 Kiinteistötunnuksen korjaus osoitteen muutospäätökseen 19.10.2022 § 32: Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-457-5-23 Suomenniemellä, 25.10.2022

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 103 Maailman mielenterveyspäivän Huolituoli - kohtaamispiste Mikkelin pääkirjaston edustalla 10.10.2022, 06.10.2022
§ 104 Oskarin joulun avaus -tapahtuma Kirkkopuistossa 26.11.2022, 06.10.2022
§ 105 Joulutulet Tykkipuistossa 11.12.2022, 24.10.2022
§ 106 Alueen varaaminen kävelykadulta 12.11.2022/ Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö, 03.11.2022
§ 107 Alueen varaaminen kävelykadulta 12.11.2022/ SDP:n Mikkelin kunnallisjärjestö, 03.11.2022
§ 108 Korjaus päätökseen Alueen varaaminen kävelykadulta 12.11.2022/ SDP:n Mikkelin kunnallisjärjestö, 03.11.2022
§ 109 Pelastusarmeijan joulupata 15.-23.12.2022 kävelykadulla, 07.11.2022
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 33 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Hiidenpolku 3 B, 24.10.2022
§ 34 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mannerheimintie 32, 02.11.2022
Muut päätökset:
§ 10 Kiinteistön 491-513-1-149 (Ristiinan ent. lääkäritalo) myynti , 03.10.2022
§ 11 Määräalan myynti kiinteistöstä Ylä-Komppa 491-421-2-53 (Korpijärven koulu), 04.11.2022

Suunnittelupäällikkö
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 6 Nähtäville asettaminen, Klv välillä Hietakadun pysäköintialue-Rinnekatu, Urpolan koulun ympäristö, Rinnekatu , 19.10.2022

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 17 Korpisaaren yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 19.10.2022
Avustuspäätökset:
§ 63 Lohjenneenvuoren yt / Kunnossapitoavustus 2022, 06.10.2022
§ 64 Viitalahden yt / Kunnossapitoavustus 2022, 06.10.2022
§ 65 Konnalahden yt / muutos parantamisavustukseen, 11.10.2022
§ 66 Maahjärvi-Ikolan yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 13.10.2022
§ 67 Raudanlahden yt / kunnossapitoavustus 2022, 19.10.2022
§ 68 Kinoniemen yt / avustus toimituskustannusten rahoittamiseen, 19.10.2022
§ 69 Hongiston yt / päätös avustuspäätöksen muuttamisesta, 31.10.2022
§ 70 Salonsaaren yt / muutos avustuspäätökseen, 02.11.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.