Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Muut asiat

Päätös

Pykälän 136 yhteydessä keskusteltiin joukkoliikennekilpailutuksesta ja erityisesti nyt markkinaoikeuden käsiteltävänä olevasta maaseutualueen asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen hankinnasta. Todettiin, että hankintapalvelujen ja joukkoliikennepalveluiden henkilöresurssit ovat hyvin rajalliset ja sen seurauksena tapahtuu inhimillisiä virheitä, jotka johtavat hankaliin valitustilanteisiin ja aiheuttavat myös ylimääräisiä kustannuksia kaupungille.

Pykälän 138 yhteydessä kaavoitusinsinööri Minna Frosti esitteli lyhyesti Heimarin kaavaan lautakuntakäsittelyn jälkeen tehtyjä muutoksia.

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi Mikkelin kaupungin saamasta liikenneturvallisuuspalkinnosta.

Jouni Riihelä esitteli kaupungin henkilöstötutkimuksen, ns. pulssikyselyn tuloksia. Tulos oli kääntynyt hiukan parempaan suuntaan muutaman vuoden laskun jälkeen. Erityisesti maaseututoimessa ja myös vesliikelaitoksella positiivinen muutos oli selkeä.

13.12.2022 järjestettävän kokouksen jälkeen on perinteinen jouluateria kaupunkikehityslautakunnan, lupa- ja valvontajaoston ja vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenille.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.