Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 380 Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksien 18.10.2022 pöytäkirja. Kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 18.10.2022 § 125. Muissa päätöksissä kaupunginhalllitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 25.10.2022
Lausuntopyyntö koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta / Mikkelin 60. kaupunginosa (Ristiina), Pietarintien kiertoliittymä

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 26.10.2022
Lausuntopyyntö koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa / Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosa (Kalevankangas), Vuorikatu, ESE

Markkinaoikeus 8.11.2022
Markkinaoikeus ilmoittaa, että Tilausliikenne Linjakas Oy on peruuttanut markkinaoikeuteen jättämänsä valituksen kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 30.08.2022 § 99, joka koskee Mikkelin kaupungin maaseutualueen asiointi- , työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankintaa.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 9.11.2022
Lausuntopyyntö koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta / Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos, Muikkula

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 9.11.2022
Lausuntopyyntö koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaluonnosta / Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 9.11.2022
Lausuntopyynto koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta / Korpijärvi, Ylänne ym rantaosayleiskaavan muutos ja Otavan osayleiskaavan muutos, Mankali

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.