Kaupunkikehityslautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Esitys määrärahamuutoksista 10/2022, kaupunkikehityslautakunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käyttötalous

Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuottojen ja -menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Menojen ylitykset sekä tuottojen alitukset saadaan katettua tulosalueiden välisillä määrärahasiirroilla. Lautakunnan käyttötalouteen ei esitetä määrärahamuutoksia.

Investoinnit

Määrärahamuutokset ja mahdolliset lisämäärärahaesitykset koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Ylitykset esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.

Jalkaväkimuseon kustannukset ylittävät kuluvana vuonna määrärahan noin 40 000 euroa. Hankkeelle saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta 60 000 euroa, jolloin nettoylitystä ei synny. Alun perin hanke on suunniteltu vaiheistettavaksi vuosille 2022-2024, mutta nyt se tehdään avustuksen turvin nopeammassa aikataulussa painottuen jo kuluvalle talousarviovuodelle.

Energiataloudellisina investointeina toteutettiin aurinkopaneelikenttä Tuppuralan koululle sekä lämmöntuotantojärjestelmän uusiminen Anttola-Talolle ja Anttolan palvelutalolle. Anttolan kohteissa on ollut maalämmön tukena öljylämmitys. Koko lämmöntuotantojärjestelmä uudistetaan niin, että öljylämmityksestä päästään kokonaan eroon. Tästä johtuen energiataloudellisten investointien määräraha ylittyy noin 80 000 euroa. Lämmitysjärjestelmän uusimiseen on haettu valtion energia-avustusta 35 % investointikustannuksesta eli 78 750 euroa. Mikäli avustus saadaan, niin nettoylitys on lähellä nollaa. 

Pyöräilyn ja kävelyn edistämiseksi Juvantien kevyen liikenteen väylää levennettiin Paukkulantien ja Launialankadun väliseltä alueelta. Kohonneisiin kustannuksiin vaikuttanut muun muassa kohonnut bitumi-indeksi, joka nostanut asfaltoinnin neliöhintoja.

Sairaalan ympäristössä uusi sairaalarakennus on valmistumassa syksyllä. Pirttiniemenkatu on valmistunut. Samalla Mannerheimintien osalta otetaan käyttöön uudet liikennevalot. Töitä siirtynyt viime vuodelta tehtäväksi tälle vuodelle etenkin Mannerheimintien osalta.

Mikkelin joet, patojen poistaminen sisältää kaksi erillistä kohdetta. On sovittu, että ensimmäisestä kohteesta (Urpolanjoki) vuonna 2022 kustannukset jäävät kaupungille ja vuodelta 2023 (Rokkalanjoki) ELY-keskukselle. Tämän järjestelyn vuoksi suunniteltu rahoitusosuus ei toteudu tänä vuonna.

Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Menomäärärahamuutokset

 • Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto (TA 200.000 euroa), menoylitys +40.000 euroa
  Siirretään projektilta 14111 Naisvuoren tornin kunnostus (TA 1.650.000 euroa)
 • Energiataloudelliset investoinnit, MENOT (TA 150.000 euroa), menoylitys +80.000 euroa.
  Siirretään projektilta 14111 Naisvuoren tornin kunnostus (TA 1.650.000 euroa)
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma (TA 100.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 29402 Ecosairila (TA 200.000 euroa)
 • Sairaalakampuksen ympäristö (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 29402 Ecosairila (TA 200.000 euroa)
   

Tulomäärärahamuutokset

 • Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT, hankkeesta vuoden 2022 kustannukset jäävät kaupungille ja vuodelta 2023 ELY-keskukselle, tuloalitus -100.000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:

Menomäärärahamuutokset

 • Jalkaväkimuseon esteettömyys ja vesikatto (TA 200.000 euroa), menoylitys +40.000 euroa
  Siirretään projektilta 14111 Naisvuoren tornin kunnostus (TA 1.650.000 euroa)
 • Energiataloudelliset investoinnit, MENOT (TA 150.000 euroa), menoylitys +80.000 euroa.
  Siirretään projektilta 14111 Naisvuoren tornin kunnostus (TA 1.650.000 euroa)
 • Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelma (TA 100.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 29402 Ecosairila (TA 200.000 euroa)
 • Sairaalakampuksen ympäristö (TA 200.000 euroa), menoylitys +50.000 euroa
  Siirretään projektilta 29402 Ecosairila (TA 200.000 euroa)
   

Tulomäärärahamuutokset

 • Mikkelin joet, patojen poistaminen TULOT, hankkeesta vuoden 2022 kustannukset jäävät kaupungille ja vuodelta 2023 ELY-keskukselle, tuloalitus -100.000 euroa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.