Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupunkikehitysjohtaja
Muut päätökset:
§ 3 Muodostettavan tontin 491-3-9-4 ja sillä sijaitsevan rakennuksen myyminen (Vuorikatu 21), 22.11.2021

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Metsätalousinsinöörin viran täyttäminen, 18.11.2021
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 23 Rapparinkujan hulevesiviemärit, suunnitelman hyväksyminen, 10.11.2021
§ 24 Nähtäville asettaminen, Otto Mannisenkatu Puistokadun liittymä, 24.11.2021

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 7 Liikenneväylien talvikunnossapito 2021-2022 ,kunnossa- ja puhtaanapitoluokitus sekä jalankulun ja kevyenliikenteenväylien kunnossapito, 25.11.2021
§ 8 Tilapäiset pysäköintijärjestelyt 2021- 2022, 25.11.2021
§ 9 Kadunpitopäätös 2021, 25.11.2021

Maankäyttöjohtaja
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 54 Määräalojen myyminen kiinteistöistä 491-402-3-124, 491-402-3-32 ja 491-13-9901-0 / Mikkelin Pesula Oy, 23.11.2021
§ 55 Muodostettavan tontin 491-28-68-1 vuokraaminen / Den Finland Oy, 25.11.2021

Maankäyttöpäällikkö
§ 74 Tontin 491-31-365-1 varauksen raukeaminen, Latukaari 8, 11.11.2021
§ 75 Tilan 491-417-3-153 myyminen, Neulastie 15, 25.11.2021

Paikkatietopäällikkö
§ 13 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 32 osan tonttijaon muutos, 19.11.2021

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 82 Alueen varaaminen kävelykadulta/ Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, 08.11.2021
§ 83 Alueen varaaminen kävelykadulta/Mikkelin Seudun Perussuomalaiset, 11.11.2021
§ 84 Alueen varaaminen kävelykadulta 19. ja 20.1.2022/Mikkelin Seudun Perussuomalaiset, 11.11.2021
§ 85 Heijastinpuut/ Mikkelin Nuorkauppakamari ry, 16.11.2021
§ 86 Pelastusarmeijan joulupata 15.-23.12.2021 kävelykadulla, 17.11.2021
§ 87 Muutos alueen käyttölupaan Joulutori Kirkkopuistossa 2021, 17.11.2021
§ 88 Alueen varaaminen kävelykadulta SDP Mikkelin kunnallisjärjestö, 24.11.2021
§ 89 Alueen varaaminen kävelykadulta Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestö ry, 25.11.2021
§ 90 Alueen varaaminen kävelykadulta Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestö ry, 25.11.2021
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 25 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sannastinlaakso 6 A, 09.11.2021
§ 26 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Torpantie 3 C, 12.11.2021
§ 27 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Hiidenpolku 3, 17.11.2021
§ 28 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Riikolankatu 1 C, 24.11.2021
Toriasioihin liittyvät päätökset:
§ 15 Korvaussopimus Haukivuoren torin järjestelyistä, 25.11.2021

Suunnittelupäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 17 Haukivuoren vanhan torin liikenteenohjaussuunnitelma, 15.11.2021
§ 18 Kölikaaren pysäköintikielto välillä Teljokuja - Pestipolku, 24.11.2021
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 11 Nähtäville asettaminen, Naistingin kunnostus suunnitelmaehdotus, 24.11.2021

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 11 Pitkäniemen yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiseen, 08.11.2021
§ 12 Paakkarin yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiseen, 11.11.2021
Avustuspäätökset:
§ 52 Pykälistön mt / korvaava parantamisavustus, 12.11.2021
§ 53 Itärannan yt / parantamisavustus ennakko, 23.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.