Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Naisvuoren näkötornin kunnostaminen, tarjouspyyntöaineiston hyväksyminen

MliDno-2021-4495

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Naisvuoren näkötornin kunnostamisen suunnitelmat ja tarjouspyyntöaineisto on saatu julkaisukuntoon. Tornin kunnostaminen on tarkoitus kilpailuttaa tammi-helmikuussa 2022 ja työt käynnistyvät huhtikuussa 2022. 

Näkötornin peruskorjaukseen sisältyvät seuraavat kokonaisuudet:

  • Pilareiden nykyisten ruiskubetonien poistaminen, alla olevien vanhojen rakenteiden betoni- ja raudoituskorjaukset ja uuden alkuperäisiä rakenteita suojaavan kerroksen lisääminen.
  • Näkötornin julkisivurappausten uusiminen.
  • Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen tai kunnostus.
  • Vesikatteen ja julkisivupellitysten kunnostus.
  • Kahvilan julkisivukorjaukset.
  • Valaistuksen uusiminen.

 

Peruskorjauksen tarkoituksena on pysäyttää rakennuksen rapautuminen. Torniin tehtyjen kuntotutkimusten perusteella pilareiden suojabetonoinnit sekä rappauspinnat vaativat välittömiä korjaustarpeita tai muita suojaustoimia. Näkötornin arkkitehtoninen ilme ei juurikaan muutu, mutta kunnostuksen yhteydessä tornin yläosan vihreä väri laskeutuu hieman alemmas eli tornin alkuperäisen ilmeen mukaiseksi.

Hankkeelle on varattu vuoden 2021 talousarviossa 150 000 tutkimuksiin ja suunnitteluun sekä talousarvioesityksessä 1,65 M€ hankkeen toteuttamisesi vuonna 2022.

Hanketta on ennakkoon esitelty Maakuntamuseon ja ELY:n edustajille, eikä heillä ollut tässä vaiheessa huomautettavaa suunnitelmista. Varsinainen kuuleminen tapahtuu rakennusvalvonnan toimesta rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. 

Hankkeen aloittamisen ehtona on, että kohteella on lainvoimainen rakennuslupa ja hankintayksiköllä on tarvittavat talousarviomäärärahat hankkeen toteuttamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy Naisvuoren näkötornin kunnostamisen tarjouspyyntöaineiston.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talonrakennuspalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.