Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Asia poistettiin esityslistalta

MliDno-2021-2533