Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupungininsinööri
Maksuhuojennukset:
§ 40 Hulevesimaksu 491-417-0002-0100, 03.11.2023
§ 41 Hulevesimaksu 491-009-0067-1003, 03.11.2023
§ 42 Hulevesimaksu 491-026-0013-0003, 03.11.2023
§ 43 Hulevesimaksu 491-430-0006-0067 / 491-430-0006-0027, 03.11.2023
§ 44 Hulevesimaksu 491-429-0001-0110, 03.11.2023
§ 45 Hulevesimaksu 491-451-0020-0085, 03.11.2023

Kaupunginpuutarhuri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 4 Nähtäville asettaminen, Brahenlinna Ristiina, 11.10.2023
§ 5 Puistosuunnitelman hyväksyminen, Brahenlinna, Ristiina, 07.11.2023

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 10 Annilan rantasaunan purku-urakka, 24.10.2023
§ 11 Haukivuoren palvelukeskuksen vesikaton osittainen saneeraus, 02.11.2023

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 11 Mikkelin Kamppareiden kotiotteluiden liikennejärjestelyt kaudella 2023-2024, 02.11.2023

Liikennesuunnittelija
§ 2 Vilhonkadun liikenteenohjaussuunnitelma välillä Mikonkatu - Maaherrankatu, 12.10.2023
§ 5 Jääkärinkadun liikenteenohjaussuunnitelmat välillä Sammonkatu - Kasarminkatu, 12.10.2023

Maankäyttöjohtaja
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 31 Aurinkovoima-alueen varaaminen Ropolansuon alueelta Helios Nordic Energy Finland Oy:lle, 24.10.2023

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 12 Peab Industri Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen, 19.10.2023
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 42 Tilan 491-411-45-7 myyminen, Heilajoenrinne 12, 12.10.2023
§ 43 Tilan 491-411-45-4 myyminen, Heilajoenrinne 16, 12.10.2023
§ 44 Tontin muodostusosan myyminen kiinteistöstä 491-402-6-20, 18.10.2023
§ 45 Tilan 491-430-25-3 uudelleenvuokraus, Valkamatie 1, 24.10.2023
§ 46 Omakotitontin 491-417-1-1009 varaaminen, Kaunokintie 6, 24.10.2023
§ 47 Tilan 491-411-45-6 myyminen, Heilajoenrinne 14, 31.10.2023
§ 48 Tilan 491-411-45-14 uudelleenvuokraus, Vainiontie 8, 03.11.2023

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§ 8 Energiapuun myynti / Tarjouspyyntö 02.10.2023, 18.10.2023

Paikkatietopäällikkö
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 4 3. Kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osan tonttijaon muutos, 31.10.2023

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 58 Alueen käyttölupa Saimaa Stadiumin p-alue / Suomen Pystykorvajärjestön koiranäyttely 17.3.2024, 12.10.2023
§ 59 Alueen käyttölupa Saimaa Stadiumin p-alue / Nuutti-Kuutin maakuntakiertue feat. Kalis-päivä 11.11.2023, 12.10.2023
§ 60 Kulkue Mikkelin Joulun avaus -tapahtumassa 25.11.2023, 17.10.2023
§ 61 Varuskunnan Joulutulet Tykkipuistossa 10.12.2023, 23.10.2023

Suunnittelupäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 18 Saattoliikennepaikka päiväkoti Naavametsän kohdalle Ratamonkadulle, 16.10.2023
§ 19 Sataman opastus, 16.10.2023

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 10 Rauhalan yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 16.10.2023
§ 11 Letkun yt / kunnan suostumus liikennemerkin asettamiseen, 03.11.2023
Avustuspäätökset:
§ 59 Luukonlammenrannan yt / muutos avustuspäätökseen, 12.10.2023
§ 60 Sydänmaan yt / muutos parantamisavustukseen, 01.11.2023
§ 61 Lampolan yt / parantamisavustus, 03.11.2023
§ 62 Hartikkalan yt / parantamisavustus, 08.11.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.