Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Vastaus Haukivuoren aluejohtokunnalle Haukivuoren yhtenäiskoulun tilojen käytöstä

MliDno-2023-3562

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahokas, jari@jariahokas.fi
Eljas Pölhö, eljaspolho@me.com
Elina Vauhkonen, elina.vauhkonen@gmail.com

Kuvaus

Haukivuoren yhtenäiskoulun tiloissa on aiemmin esiopetukselle osoitettu, mutta tällä hetkellä käyttämätön tila esiopetuksen siirryttyä varhaiskasvatuksen tiloihin. Yhtenäiskoulu ei voi kuitenkaan käyttää tilaa, vaikka lapset tarvitsisivat tilan niin koulun kuin esimerkiksi iltapäiväkerhotoimintaan. Tilasta aiheutuu joka tapauksessa ylläpitokustannuksia kaupungille, joten Haukivuoren aluejohtokunta haluaa selvityksen Mikkelin kaupungilta, miksi kyseistä yhtenäiskoulun tilaa ei voi käyttää ja paljonko todellista säästöä syntyy tilan tyhjänä pitämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Ahokas, jari@jariahokas.fi

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää Mikkelin kaupungilta selvitystä syntyvistä kustannussäästöistä ja vaikutuksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt kokouksessaan 9.10.2023 § 29 Haukivuoren yhtenäiskoulun tilojen käyttöasiaa. Aluejohtokunta pyytää Mikkelin kaupungilta selvitystä kustannussäästöistä ja vaikutuksista.

Yhtenäiskoulun tiloissa oleva esiopetustila on vapautunut kevätlukukauden päätyttyä, eikä se ole siirtynyt koulun opetuskäyttöön vielä tässä yhteydessä. Koulun toimintaan liittyvä tilatarve on kuitenkin ollut olemassa, ja tilojen käyttöönotosta on sovittu organisaatiossa syksyn aikana. Varsinaista kustannussäästöä tilakäyttöön liittyen ei ole syntynyt, koska esiopetus ja koulutoiminta ovat saman palvelualueen alla. Tämän lisäksi tilojen osalta on meneillään irtisanomisaika (6 kk). Koulu on ottanut tilan käyttöönsä lokakuussa, joten lisätilan tarve on tältä osin ratkaistu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa edellä olevan vastauksen Haukivuoren aluejohtokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.