Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2024

MliDno-2022-5149

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus-, varasto-, liike- ja toimitilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus tehdään sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien.
Vuokrankorotuksesta päättää kaupunginhallitus. Vuoden 2023 vuokrankorotus oli 4,5 %. Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluiden hallinnoimia ulkoisia vuokrasopimuksia on 207 kpl.
Vuokraus- ja käyttöpalvelut esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2024 lukien 2,5 %. Vuokrankorotuksen perusteena on yleinen hintakehitys (erityisesti energia), ja kiinteistöihin kohdistuva yleinen kustannustason nousu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2024 alkaen 2,5 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.