Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Muut asiat

Päätös

Todettiin, että kaupunkikehityslautakunnan ylimääräinen kokous on mahdollisesti tiistaina 28.11.2023. Tästä tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin. Vuoden viimeinen kokous on torstaina 14.12.2023.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.