Kaupunkikehityslautakunta, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 319 Otto-​oikeus/lautakuntien päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksen 17.10.2023 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 26.10.2023
Lausuntopyyntö: asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Kaukaanranta. Muutosalue koskee korttelin 129 kiinteistöjä 491-513-1-17, 491-537-3-148, 491-876-70-6 sekä kaava-alueeseen kuuluvia katu-, virkistys- ja vesialueita.

Rakennusvalvonnan selvitys kiinteistöveroprojektin tilanteesta 11.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.