Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuutettu Soile Kuitusen huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Soile Kuitusta 50-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat