Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite: Mikkelin kantakaupungin kaupunginosaseuroille uusi osallisuuden lähidemokratiamalli käyttöön (lisäpykälä)

MliDno-2020-2216

Kuvaus

Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 9.11.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki on valmistellut Mikkelin ns. liitoskuntien aluejohtokunnille uutta lähidemokratiamallia.

Tällä hetkellä tämä uusi toimintamalli on vastatuulessa. Nykyiset aluejohtokunnat eivät ole hyväksyneet uutta lähidemokratiamallia osallisuuden kansalaistoimintaa.

Mikkelin kaupunki on valmistellut aluejohtokunnille uutta toimintamallia, joka voidaan valmistella ja toteuttaa kantakaupungin kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelin kaupungin kantakaupungin alueella toimivat kaupunginosaseurat tulee saada uuden tulevaisuuden lähidemokratian tai kumppanuuspöytä toimintamallin piiriin kuntalain 22. pykälän pohjalta.

Kaupunginosaseurat tarvitsevat kaiken tuen kaupungin eriosien kehittämiseksi, suoran demokratian kanavan. Kaupunginosaseurat ovat toki hyvin itsenäisiä yhdistyksiä ja ilman suurta taloudellista tukea toimineet alueensa hyväksi. Yhteiskunnan ja kantakaupungin laajentumisen sekä toisaalta tiivistymisen myötä tulee vuorovaikutusta kaupunginosaseurojen kesken lisätä.

Kaupunginosaseurat tarvitsevat keskinäistä kumppanuutta, osallisuutta ja päätöksentekoa koko kantakaupungin kehittämiseksi. Kantakaupungin alueet tarvitsevat yhtenäistä kansalaisvaikuttamista ja alueiden kehittämistä tulevaisuudessa.

Esitän, että Mikkelin kaupunki aloittaa kantakaupungin alueella lähidemokratia mallin selvittämisen ja toteuttamisen yhdessä kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelissä 9.11.2020

Arto Seppälä (sd)

Soile Kuitunen, Marita Hokkanen, Hannu Tullinen,
Jatta Juhola, Satu Taavitsainen, Jenni Tissari,
Mali Soininen, Heikki Nykänen, Petri Pekonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat