Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Eron myöntäminen Johanna Hokkaselle Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

MliDno-2017-1232

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Johanna Hokkanen anoo eroa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varaäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä todetaan: 

"Hirvensalmen,​ Kangasniemen,​ Mikkelin,​ Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteisessä Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa on 9 jäsentä. Vastuukunta Mikkeli valitsee lautakuntaan 5 jäsentä ja muut sopimuskunnat valitsevat kukin yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta nimeää puheenjohtajiston"

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokoonpano toimikaudelle 2017 -​ 2021 on Mikkelin kaupungin osalta seuraava: 

Varsinaiset jäsenet:

 1. Tullinen Hannu,​ eläkeläinen
 2. Sari Rautiainen,​ ravitsemustyöntekijä, pääluottamusmies
 3. Jarmo Lautamäki,​ ympäristöinsinööri
 4. Harri Haavikko,​ yrittäjä
 5. Petri Pekonen,​ maanviljelijä
   

Henkilökohtaiset varajäsenet: 

 1. Susanna Rusakko,​ myyjä
 2. Johanna Hokkanen,​ metsäkoneenkuljettaja
 3. Nalle Velling,​ lippukuntakoordinaattori
 4. Jani Sensio,​ toimitusjohtaja
 5. Jaakko Väänänen,​ maaseutuyrittäjä,​ eläkeläinen

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se myöntää Johanna Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Johanna Hokkaselle hänen pyytämänsä eron Mikkelin seudun ympäristölautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Päätös

Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat