Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Valtuustoaloite: Selvitys kansainvälisen IB-luokan perustamisesta/aloittamisesta Mikkelissä sekä A2 -kielen vaaditun ryhmäkoon pienentämisestä/opettamisen digitalisoimisesta (lisäpykälä)

MliDno-2021-4220

Kuvaus

Valtuutettu Kati Häkkinen ym. esittivät 8.11.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Selvitys kansainvälisen IB-luokan perustamisesta/aloittamisesta

Kun puhumme elinvoimasta ja tuottavista investoinneista, tulee samalla puhua kansainvälisyydestä ja kielitaidosta. Nykymaailmassa kasvu tarkoittaa kansainvälistä kasvua. Mikkelin perus- ja lukiokoulutuksessa ei olla panostettu monipuoliseen kielten opiskeluun ja kansainvälisyyteen. Olemme jääneet niiden harvojen keskisuurten kaupunkien joukkoon, joissa ei ole englanninkielistä perus- ja lukiokoulutusta eikä mahdollisuutta suorittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa, International Baccalaureate (IB). IB-tutkinto antaa laajan yleisen korkeakoulukelpoisuuden Suomessa ja muualla maailmassa.

Kehitysyhtiö Miksein mukaan IB-luokan puute tulee esille lähes viikoittain, kun kaupunkiin etsitään sijoittajia, yrityksiä ja osaajia. Jos lapsille ei ole englanninkielistä opetusta, ulkomaisten huippuosaajien saaminen kaupunkiin on vaikeaa. Paikallisten yritysten on vaikea löytää täältä kielitaitoista työvoimaa vientimarkkinointiin. Jopa aktiiviset lukioikäiset valuvat lähikaupunkeihin englanninkielisen opetuksen perässä.

Mikkeli tarvitsee englanninkielisen perusopetuksen ja lukion, joka johtaa IB-tutkintoon. Koulutuksen tulisi olla avoin yhtälailla suomenkielisille ja muunkielisille lapsille. Meillä on englanninkielinen leikkikoulu, mutta jatkopolku englannin kielellä opiskelulle katkeaa päiväkodin jälkeen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut, ehdotamme selvitettäväksi, millä edellytyksillä kansainvälinen IB -luokka voidaan Mikkeliin perustaa. Selvityksessä tulee ottaa huomioon IB-koulutuksen elinvoimavaikutukset, kustannukset ja rahoitusmahdollisuudet, Otavan Opiston nettikoulutuksen mahdollisuudet, sekä koulun sijoittuminen Mikkelin koulukenttään.


A2 -kielen vaaditun ryhmäkoon pienentäminen/opettamisen digitalisoiminen

Tutkimukset osoittavat, että vieraiden kielten opiskelu tulisi aloittaa ennen 12-vuoden ikää.

Neljännellä luokalla aloitettavan A2 -kielen vaadittu ryhmäkoko on laskeviin oppilasmääriin nähden liian korkea. Vapaaehtoisina A-kielinä tarjotaan yleisimmin englantia, saksaa, ranskaa, ruotsia, venäjää, espanjaa tai italiaa. Koska vaihtoehtoja on näin monta, yhä harvemmassa mikkeliläisessä koulussa saadaan kokoon vaadittava 12 oppilaan A2 -kieliryhmä. Silloin hukataan lasten paras ikäkausi kielen oppimiseen.

Ehdotamme harkittavaksi A2 -kielen ryhmäkokojen pienentämistä nykyisestä 12sta 8.aan oppilaaseen. Samalla ehdotamme selvitettäväksi mahdollisuuden kielten digitaaliseen etäopetukseen esimerkiksi Rantakylän yhtenäiskoulusta. Kaikilla kaupungin koululaisilla olisi tällöin mahdollisuus eri kielten opiskeluun tasavertaisesti, ilman oman koulun ryhmäkokovaatimuksia.

Kati Häkkinen

Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Pekka Pöyry,
Laura Hämäläinen, Katriina Noponen, Risto Rouhiainen,
Antti Pakarinen, Juha Ropponen, Olli Miettinen,
Olli Marjalaakso, Anu Kokkonen, Heli Kauppinen,
Katriina Janhunen, Jatta Juhola, Jenni Tissari,
Jenni Oksanen, Pertti Karhunen, Sami Järvinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.