Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Valtuustoaloite: Selvitys Mikkelin kaupungin omistamien kiinteistöjen korjaustarpeesta 1-10 vuoden aikana (lisäpykälä)

MliDno-2021-4223

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 8.11.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginvaltuutetuille toimitetaan Mikkelin kaupungin omistamiin kiinteistöihin liittyvät rakentamisen- ja korjaamisen kustannusarviot seuraavan 1-10 vuoden ajalta, joka helpottaa esimerkki palveluverkon laajuuden-, toiminnan- ja kustannuksien pitempiaikaista suunnittelua.

Tällä hetkellä korjausarviot tuodaan pääosin luottamushenkilöille vasta siinä vaiheessa, kun tehdään talousarvion mukaisia lähiajan 1-3 vuoden päätöksiä.

Kyse on 1-10 vuoden aikaisesta arviosta, ei virkamiesesityksistä, lähiajan esitykset ovat vuosittaisissa talousarvioissa.

Keskusteluja on käyty muun muassa pääkirjaston ja Lyseonkoulun isoista peruskorjausremonteista.

Mikkelissä 8.11.2021

Jarno Strengell

Paavo Barck, Arto Seppälä, Hannu Tullinen,
Marita Hokkanen, Satu Taavitsainen, Jatta Juhola,
Petri Tikkanen, Jenni Tissari, Soile Kuitunen,
Tanja Hartonen, Pertti Karhunen, Tomi Sikanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.