Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston-, hallituksen ja virkamiesjohdon tutustuminen pitäjiin ja yrityksiimme (lisäpykälä)

MliDno-2021-4221

Kuvaus

Valtuutettu Kati Häkkinen ym. esittivät 8.11.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kaupunki tai kunta, on juuri niin menestynyt kuin siellä toimivat yritykset ovat.

Sote-uudistuksen myötä kaupunkien ja kuntien tehtävät tulevat muovautumaan. Elinvoima ja kehitys tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa kaupungin päätöksissä. Uusien yritysten houkutteleminen Mikkeliin onkin yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Tätä tärkeämpää on kuitenkin huolehtia jo toimivista, työllistävistä ja verotuloja tuottavaista yli 3000 mikkeliläisestä yrityksestä.

Mikkeli on maaseutukaupunki, jossa yritystoiminta ja elämä yleensäkin levittäytyy laajalle. Kuinka hyvin tunnemme pitäjiemme vahvuudet ja niiden yritystoiminnan? Kuinka voisimmeko päättäjinä omilla toimillamme houkutella lisää yritystoimintaa luonnonläheisyyteen pitäjiin?

Kasvu ja kehitys syntyvät sisältäpäin, ja siksi meidän päättäjien tulee tuntea yrityksemme, yrittäjämme, heidän toiveensa ja tarpeensa sekä laaja kaupunkimme.

Saamamme palautteen ja keskustelujen mukaan, kaupungin ylimmän johdon ja yrittäjäjärjestöjen säännöllisistä tapaamisista huolimatta, moni paikallinen yrittäjä kokee, ettei heitä kuunnella tarpeeksi. Olemme lukeneet lehdistäkin, kuinka mm tehtaat ja yritykset toivoi päättäjien vierailuja ja tutustumista toimintaansa.

Kehitysyhtiö Miksei Mikkeli, Mikkelin Yrittäjät ja E-S Kauppakamari, ovat tehneet hyvää työtä yritysten tukemisessa ja tunnettuudessa ja aluejohtokunnat tekevät todella arvokasta työtä pitäjissä. Myös meidän päättäjien tulisi osoittaa tahtomme tuntea yrityksemme ja yrittäjämme.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupunginvaltuusto-, hallitus ja ylimmät virkamiehet aloittavat säännölliset yritysvierailut mikkeliläisissä yrityksissä ja pitäjissä.

Vierailuja tehdään läpi valtuustokauden, 6–8 kpl vuodessa. Arki-iltaan tai lauantaille sijoittuvat, vierailukäynnit matkataan yhdellä (1) yhteisellä bussilla, ja vierailuille ilmoittaudutaan osallistumisjärjestyksessä. Ajan kanssa selviää, onko arki-ilta vai lauantai osallistujamäärän kannalta toimivampi.  Tutustumismatkat isännöivät ja toteuttaa Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei ja Mikkelin Yrittäjät sopimassaan järjestyksessä yhdessä aluejohtokuntien kanssa. Vierailut ja kuljetus järjestetään ja aloitetaan koronaturvallisuus huomioiden.

Hyödynnämme myös etäyhteyksin tapahtuvat tutustumisvierailut. Tämä laajentaa kohdejoukkoa ja mahdollistaisi myös sellaisiin pieniin yrityksiin tutustumisen, joihin ei voi mennä vajaatakaan bussilastillista paikan päälle.

Tutustumismatkat tulee järjestää kustannustehokkaasti, mm eri tilaisuuksia yhdistäen. Kuljetukseen käytetään paikallista kuljetusyhtiötä.

Kati Häkkinen

Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Laura Hämäläinen, Katriina Noponen, Pirjo Siiskonen,
Antti Pakarinen, Anu Kokkonen, Soile Kuitunen,
Marita Hokkanen, Petri Tikkanen, Pirkko Valtola,
Armi Salo-Oksa, Eero Aho, Jenni Oksanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.