Kaupunginvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Valtuustoaloite: Toisen asteen opiskelun kustannuksia alennettava (lisäpykälä)

MliDno-2018-2073

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen esitti 8.10.2018 SDP:n valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoilla on velvollisuus itse hankkia opinnoissa välttämättömät oppikirjat, opiskelun välineet ja vastata tutkintomaksuista. Opiskelun aikana merkittäviä kustannuksia aiheuttavat myös asuminen, koulumatkat ja harrastukset. Monelle mikkeliläiselle nuorelle lukiolaiselle ja ammattiin opiskelevalle kustannukset ovat liian suuria.

Opetushallituksen selvityksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa kustannukset vaihtelevat koulutusalan ja tutkinnon mukaan 100 euron ja 780 euron välillä. Osassa perustutkintoja opinnot edellyttävät tietokoneen hankintaa, tällöin kustannukset nousevat yli 1000 euroon.

Lukio-opintoihin liittyvät välttämättömät kustannukset ovat Opetushallituksen selvityksen mukaan koko opiskeluajalta keskimäärin 2500 euroa. Digitaalisten materiaalien käyttöön ottaminen ei ole juurikaan vähentynyt kustannuksia. Osa ylioppilaskirjoituksissa käytettävistä tietokoneohjelmista on kaupallisia ja näiden ohjelmien käyttäminen oppitunneilla edellyttää, että opiskelijat ostavat ohjelmien lisenssit.

On hälyttävää, että ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia.

Vuode 2018 Nuorisobarometrin mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Opetushallituksen selvityksen mukaan 35 prosentilla lukiolaisista tai heidän perheistään on taloudellisia vaikeuksia.

Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet toisen asteen koulutukseen. Perheen taloudellinen tilanne ei saa määritellä nuoren koulutusvalintaa peruskoulun jälkeen.  Mikkelin kaupungin on tehtävä konkreettisia tekoja asukkaidensa koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, ja ehkäistävä nuorten opintojen keskeytymistä.

SDP:n valtuustoryhmä kannattaa maksuttomia oppimateriaaleja ja työvälineitä toiselle asteelle. Parhaiten ne toteutuisivat lain tasolla säädettynä koko maahan. Valtion toimista riippumatta Mikkelin kaupungin tulee halpuuttaa opiskelua.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että sivistystoimi etsii ratkaisuja oppikirjojen, opiskelun muiden välineiden, tutkintomaksujen, opiskelijoiden matkakustannusten, asumisen ja harrastusmaksujen alentamiseksi, jotta mikkeliläisten lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelu ei jää kiinni taloudellisista syistä.

Mikkelissä 8.10.2018

Satu Taavitsainen
Markku Aholainen, Hannu Tullinen, Ulla Leskinen,
Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen, Paavo Barck,
Marita Hokkanen, Jarno Strengell, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Jatta Juhola, Hanne Vainio,
Arto Seppälä, Heli Kauppinen, Nina Jussi-Pekka"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Eero Aho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.