Kaupunginvaltuusto, kokous 8.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Valtuustoaloite: Lyseon koulun hiekkapihan kunnostaminen nykyaikaiseksi koulupihaksi (lisäpykälä)

MliDno-2018-2074

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 8.10.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Asia:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Lyseon koulun hiekkapiha kunnostetaan nykyaikaiseksi koulupihaksi, toimenpiteellä parannetaan välitunti-, liikuntatunti- ja kaupunkilaisten vapaa-ajantoimintaa. Mikkelin kaupunki on viime vuosina osoittanut rahoitusta useiden koulujen ja liikuntapaikkojen rakentamiseen tai kunnostukseen. Nyt on Lyseon koulun vuoro.

Perustelu:
Lyseon koulun liikuntaan ja välituntitoimintaan tarkoitettu piha-alue, on erittäin huonossa kunnossa. Tämä on huolestuttanut jo pitkään niin opettajia, oppilaita kuin vanhempia. Huoltotoimenpiteet kuten lanaus eivät poista pihan perusongelmia.

Piha on kuoppainen, kivinen ja epätasainen. Sateisina päivinä piha on mutainen ja siellä on suuria vesilammikoita, kuivina päivinä piha pölyää. Oppilaiden vaatteet ovat liikunnan jälkeen kohtuuttoman likaisia ja lika kulkeutuu myös luokkahuoneisiin aiheuttaen herkimmille oppilaille hengitysoireita.

Oppilaiden mielestä koulun piha on masentava, eikä se innosta omaehtoiseen liikuntaan välitunneilla tai vapaa-ajalla. Pihaa ei voida täysimääräisesti hyödyntää myöskään koulun liikuntatunneilla. Kivinen, epätasainen ja likainen piha on aiheuttanut vaaratilanteita. Oppilaskunta on ideoinut välitunneille liikunnallisia tuokioita ja koulun oppilaille tarkoitettuja turnauksia. Näitä ei ole voitu toteuttaa nykyisellä pihalla.

Koulun pihaa on kunnostettu viimeiksi vuonna 2005 rakentamalla sinne koripallokenttä, osittain koulun saamalla ulkopuolisella avustusrahalla. Koripallokentän pinta on kulunut erittäin aktiivisen välitunti- ja vapaa-ajan käytön vuoksi, erityisesti kostealla säällä se on vaarallisen liukas, kentän pinnoite tulisi uusia.

Koulun pihasta on saatava innostava liikuntapaikka koulun oppilaiden liikuntatuntien ja välituntien käyttöön. Koulun pihalle on saatava käyttökelpoinen pinta, esimerkiksi hiekkatekonurmi. Pihalle on rakennettava katetut vaihtopenkit ja tuotava sinne erilaisiin aktiviteetteihin soveltuvia välineitä.

Kunnostuksen jälkeen koulun piha on hyödyllinen ja helposti saavutettavissa oleva lähiliikuntapaikka sekä oppilaiden että lähialueiden asukkaiden vapaa-ajale. Tätä tukee koripallokentän suosio liikuntapaikkana. Keskeisen sijaintinsa vuoksi Lyseon koulusta tulee pihan kunnostuksen myötä hyvä vaihtoehto eri urheiluseurojen ja järjestöjen järjestämille pienimuotoisille tapahtumille.

Kalevankankaan kuplahallia ollaan uudistamassa, Lyseon koulun piha on oivallinen kierrätyskohde vanhalle hiekkatekonurmelle ja sen avulla pihan käyttömahdollisuudet kasvavat oleellisesti. Hiekkatekonurmi mahdollistaisi koulun kentän muuttamisen oppilaille innostavaksi liikuntapaikaksi. Oppilaskunta ja neuvottelukunta huomauttavat, että koulun ympäristöstä löytyy myös muita käyttökohteita kierrätysnurmelle. Esimerkiksi kiipeilytelineiden ympäristön turvallisuutta voitaisiin oleellisesti parantaa nurmipinnoitteen avulla.

Sekä oppilaskunta että neuvottelukunta haluavat kannustaa koulun oppilaita liikkumaan pihalla, sillä liikunta ja raitis ilma lisäävät tutkitusti oppilaiden vireyttä ja tukevat oppimista.

Koulun pihan kunnostaminen on myös linjassa Mikkelin kaupunkistrategian2018-20121, erityisesti Hyvän elämän ohjelman kanssa. Peruskunnostuksen jälkeen koulun pihaa voidaan kehittää edelleen sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edistäväksi monitoimipaikaksi.

Toivomme tasapuolisuutta, rohkeutta ja ekologista ajattelua Lyseon koulun oppilaiden ja lähialueen asukkaiden hyväksi.

Aloite pohjautuu Lyseon koulun neuvottelukunnan 24.9.2018 ja oppilaskunnan 3.10.2018 lausuntoihin. Liitteenä kuvat koulu pihasta 3.10.2018.

Jarno Strengell
Marita Hokkanen, Paavo Barck, Jaana Vartiainen,
Petri Tikkanen, Ulla Leskinen, Tapani Korhonen,
Hannu Tullinen, Markku Aholainen, Satu Taavitsainen,
Soile Kuitunen, Raine Lehkonen, Jatta Juhola,
Arto Seppälä"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Raimo Heinänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.