Kaupunginvaltuusto, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite merkittyjen maastopyöräilyreittien saamiseksi Mikkeliin

MliDno-2018-2379

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jenni Tissari ym. esittivät 12.11.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Maastopyöräilyllä tarkoitetaan metsässä tapahtuvaa pyöräilyä. Vuonna 2010 maastopyöräilyn harrastajia oli 330 000 (8 % suomalaisista) ja sen jälkeen kasvu on kiihtynyt. Etelä-Savon alueella maastopyöräilyharrastajien määrä kasvaa nopeaa tahtia. Eikä ihme, onhan eteläsavolainen luonto vailla vertaansa. Tällä hetkellä lähin merkitty maastopyöräilyreitti sijaitsee Mäntyharjulla. Useissa muissa kaupungeissa, kuten Kuopiossa ja Lahdessa on maastopyöräilyn kasvavaan harrastajamäärään jo herätty. Mikkelissä reittejä voidaan rakentaa ja ylläpitää yhteistyössä muiden tahojen, kuten esimerkiksi Mikkelin Ladun, Velo Saimaan ja Eslin kanssa.

Maastopyöräilyn eduiksi katsotaan liikunnan ja ulkoilun yhdistäminen kauniiseen luontoon ja yhdessä olemiseen. Laji sopii kaiken ikäisille, eikä sen aloittaminen vaadi suuria investointeja. Merkittyjen reittien teko helpottaa harrastuksen aloittamista, sekä estää metsään eksymistä ja lisää paikallistuntemusta. Merkityn reitin olemassa olo vähentää myös omatoimisesti tehtävää, ajoittain luontoakin rasittavaa pyöräilyä. Matkailua, tapahtumia ja lajiharrastajia parhaiten palvelevat merkityt reittiverkostot, joissa on eritasoisia ja pituisia reittejä ja ne ovat käytettävissä ympäri vuoden.

Reitit tulee rakentaa ehdottomasti luontoa kunnioittaen ja mahdollinen eroosio huomioiden ja siten etteivät luonnon arvot vaarannu missään vaiheessa. Harrastajia tulee kuulla reittiä suunnitellessa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki vastaa kasvaneeseen asukkaiden ja matkailijoiden tarpeeseen ja mahdollistaa maastopyöräilyn harrastuksen tekemällä merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja talvipyöräilypolkuja.

Mikkelissä 12.11.2018

Jenni Tissari/sd.

Arto Seppälä, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Satu Taavitsainen, Soile Kuitunen, Hanne Vainio,
Jatta Juhola, Petri Tikkanen, Jaana Vartiainen,
Raine Lehkonen, Paavo Barck , Jarno Strengell"

Päätösehdotus

.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Aloitteessa esitetään, että Mikkeliin tehtäisiin merkittyjä maastopyöräilyreittejä ja talvipyöräilypolkuja.

Kalevankankaalle on avattu valaistu 2,8 kilometrin pituinen talvikävely-/talvipyöräilyreitti talvikaudeksi 2018 - 2019 (kartat liitteenä). Reitillä voi liikkua kävellen, lumikenkäillen ja talvipyöräillen. Reittiä hoidetaan tamppaamalla se moottorikelkalla viikoittain.

Talousarvion investointiohjelmaan vuodelle 2019 on varattu 20 000 euron määräraha Kalevankankaan maastopyöräilyreitin tekemiseen. Työ on tekeillä suunnitelman mukaisesti (kartta liitteenä).

Syksyllä valmistuvasta liikuntapaikkakartoituksesta ilmenee, millaisia liikuntapaikkoja Mikkelissä tällä hetkellä on ja miten niitä ylläpidetään. Palvelusuunnitelmassa ja mahdollisessa myöhemmin hyväksyttävässä liikuntapaikkasuunnitelmassa päätetään, millaisin resurssein ja toimenpitein Mikkelin liikuntapolitiikassa edetään.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuutettu Jenni Tissarin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Jenni Tissarin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.