Kaupunginvaltuusto, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Valtuustoaloite: Mikkeliin parkour-alueita

MliDno-2017-2567

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 11.12.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Parkour on lasten ja nuorten suosima uusi liikuntalaji, jossa liikutaan mahdollisimman sulavasti ja nopeasti paikasta toiseen ylittämällä esteitä siitä kiinni ottamalla tai hyppäämällä esteen yli koskematta siihen.

Parkourin juuret ovat armeijan esteradoissa. Parkourissa hyödynnetään ympäristön esineitä ja laji on helposti kaupunkiympäristöön sopiva. Lajiin antaa Mikkelissä opetusta Etelä-Savon tanssiopisto.

Parkour kehittää yleiskuntoa, lihaskestävyyttä ja sitkeyttä sekä vahvistaa luustoa. Monipuolisen akrobaattisuutensa vuoksi laji kehittää erityisesti myös koordinaatiokykyä ja muuta kehonhallintaa.

Parkour sopii kaikille kokemuksesta, iästä, painosta ja sukupuolesta riippumatta. Haasteet ja hauskuus kuuluvat asiaan. Lajin harrastajat toimivat useimmiten muutaman hengen ryhmissä. Itse parkourin harrastaminen on yleensä erittäin vapaamuotoista. Harrastajat tukevat, neuvovat ja innostavat toisiaan. Seuratoimintaa uuden lajin ympärille ei ole vielä muodostunut.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki perustaa parkouriin sopivia harjoitusalueita. Sopivia paikkoja olisivat esimerkiksi Rantakylän urheilukentän alue ja Kalevankankaalla Saimaa Stadiumin alue.

Mikkelissä 11.12.2017

Satu Taavitsainen/sd.
Ulla Leskinen, Hannu Tullinen, Tapani Korhonen,
Raine Lehkonen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Jarno Strengell, Soile Kuitunen, Marita Hokkanen,
Arto Seppälä, Markku Aholainen, Jatta Juhola,
Jenni Tissari, Paavo Barck"
 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tarja Sinioja, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, tarja.sinioja@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Mikkeliin perustettaisiin parkouriin sopivia harjoitusalueita esimerkiksi Rantakylän urheilukentän tai Saimaa Stadiumin alueelle.

Parkourissa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen ja liikkumisessa hyödynnetään ympäristön esineitä ja rakenteita. Parkourissa juostaan, hypitään, kiivetään, roikutaan ja ylitetään/alitetaan esteitä, joten parkour kehittää tasapainoa, voimaa, kestävyyttä, tarkkuutta, tilan hahmottamista ja luovuutta. Parkourissa myös hauskuus ja toisten kanssa jaettu kokemus on tärkeää.

Vaikka parkourissa pääosin pyritään hyödyntämään olemassa olevia rakenteita, voidaan myös rakentaa parkour-alueita, joissa harjoitteleminen on turvallista. Suunnitteluapua voi saada esimerkiksi ”parkourammattilaisilta” Parkour Akatemiasta tai suomalaiselta leikki- ja liikuntavälinevalmistajalta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä välineiden sijoitteluun ja etäisyyksiin toisistaan sekä turvanormit täyttävään alustaan.

14 x 17 metrin kokoisen parkouralueen laitteet maksavat noin 20 000 – 25 000 euroa, lisäksi tulevat turva-alustan kustannukset. Yksittäisiä välineitä saa muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Urheilupuistoon on hankittu kaksi kiipeilykuutiota ja tasapainorata. Yksittäiset välineet sopisivat esimerkiksi koulujen pihojen välituntiliikkumiseen.

Palvelusuunnitelmaan liittyen Mikkeliin tehdään liikuntapaikkakartoitusta, josta edettäneen liikuntapaikkasuunnitelman laatimiseen. Parkour-alueen rakentaminen tuodaan ratkaistavaksi siinä vaiheessa. Yksittäisiä parkourin harjoittamiseen sopivia välineitä voidaan mahdollisuuksien mukaan sijoittaa esimerkiksi rakennettavien aluekoulujen yhteyteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.