Kaupunginvaltuusto, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 2.10.2019.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 3.10.2019.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 2.10.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 3.10.2019.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Juha Vuori, Markku Kakriainen, Kerttu Hakala, Raimo Heinänen, Veli Liikanen ja Armi Salo-Oksa olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Hannu Tullinen, Jaana Strandman, Pekka Heikkilä, Vesa Himanen, Jukka Saikkonen ja Jukka Rossi.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 45 varsinaista valtuutettua, 6 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.