Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 30.9.2020.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 30.9.2020.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 30.9.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 30.9.2020.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Soile Kuitunen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Hanne Vainio.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 47 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Valtuutetut Tapani Korhonen, Kirsi Olkkonen ja Keijo Siitari olivat poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.