Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

MliDno-2017-1221

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan jäsen Teijo Ylönen on kuollut.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet: 

 1. Ylönen Teijo,​ monipalvelukeskuksen johtaja,​ eläkeläinen
 2. Teittinen Leena,​ myymäläpäällikkö,​ eläkeläinen
 3. Barck Paavo,​ sähköasentaja,​ eläkeläinen
 4. Kauppinen Heli,​ viestintäsuunnittelija,​ VPJ
 5. Asikainen Katariina,​ laivavirkailija,​ FM
 6. Kivinen Harri,​yrittäjä
 7. Sihvonen Jari,​ aluepäällikkö
 8. Elkharam Tiina,​ yrittäjä
 9. Oksman Juhani,​ insinööri,​ PJ
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Anttonen Pertti,​ luutnantti,​ evp
 2. Wallenberg Minna,​ vartija,​ järjestyksenvalvoja
 3. Tähtinen Tiina,​ merkonomi,​ tilahuoltaja
 4. Koski Mirja,​ sairaanhoitaja,​ eläkeläinen
 5. Soivanen Satu,​ ekonomi,​ TKI-​asiantuntija
 6. Hulkkonen Hannu,​ terveystarkastaja,​ eläkeläinen
 7. Lipsanen Heino, liikuntaneuvos
 8. Ruuth Noora,​ metsätalousinsinööri (AMK),​ maatalousyrittäjä
 9. Kirjalainen Miikka,​ yrittäjä

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen Teijo Ylösen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto jätti asian pöydälle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.