Kaupunginvaltuusto, kokous 5.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ero kaupunginvaltuuston varavaltuutetun luottamustehtävästä

MliDno-2017-2272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston varavaltuutettu Teijo Ylönen on kuollut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa, että SDP:n viisi ensimmäistä varajäsentä ovat seuraavat:
 

  1. Hanne Vainio 
  2. Kalle Nieminen
  3. Reijo Hämäläinen
  4. Nina Nyyssönen
  5. Anni Siiskonen

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa, että SDP:n viisi ensimmäistä varajäsentä ovat seuraavat:
 

  1. Hanne Vainio 
  2. Kalle Nieminen
  3. Reijo Hämäläinen
  4. Nina Nyyssönen
  5. Anni Johansson

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Merkitään, että kaupunginvaltuusto piti hiljaisen hetken Teijo Ylösen muistoksi.

Tiedoksi

Anni Johansson

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.