Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite taidemuseohankkeesta (lisäpykälä)

MliDno-2016-1868

Kuvaus

Valtuutettu Jukka Pöyry ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Esitän, että Mikkelin vireillä olevaan Taidemuseohankkeeseen tehdään syyskuun 2016 aikana, ennen valtuuston lopullista päätöstä, vaihtoehtoinen vertailulaskelma rakennuskustannuksista, jos taidemuseorakennus rakennettaisiin vanhan valssimyllyn sijaan koskemattomalle maalle Konsertti- kongressitalo Mikaelin läheisyyteen. Samalla tehtäisiin myös vertailukelpoiset laskelmat käyttökustannuksista ja investoinnin vaikutuksista kaupungin talouteen.

Perusteluina esitän seuraavaa:

 1. Valtuusto pääsee keskustelemaan ja päättämään muistakin museon paikkavaihtoehdoista.
 2. Vertailulaskelmia tekemällä täyttyy hyvän ja vastuullisen päättäjän huolellisuusehto.
 3. Tilanne alkuperäiseen suunnitteluun ja toteutukseen on muuttunut, koska saadun tiedon mukaan museovirasto on antamassa siiloille purkuluvan.
 4. Saadun tiedon mukaan purkuluvan voisi saada myös valssimyllylle sillä perusteella, että myllyrakennuksesta jäisi vain julkisivuseinät ja nekin huonokuntoisuutensa ja muiden rakennustöiden suorituksen vuoksi jouduttaisiin rakentamaan uudelleen.
 5. Mikaelin läheisyyteen rakentamattomalle maalle rakentaessa rakentaminen tulisi huomattavasti halvemmaksi kuin ahtaaseen rakennettuun paikkaan.
 6. Suunnittelua ja toteutusta eivät rajoita olemassa olevat tilat eivätkä rakenteet.
 7. Päästään pienemmillä rakennuksen pinta-aloilla koska hukkatilaa ei tule.
 8. Voidaan käyttää hyväksi Mikaelin laajaa pysäköintialuetta, jolloin säästetään kustannuksissa.
 9. Kaupungilla olisi kiinteistökohteita yhtä vähemmän huollettavana ja hallinnoitavana.
 10. Pienempien pinta-alojen ja halvemman investoinnin vuoksi rakennuksen kaupungintaloutta rasittavat investointikustannukset ja poistot olisivat myös selvästi pienemmät.
 11. Käyttökustannukset tulevat myös olemaan selvästi edullisemmat.
 12. Kokonaan uuden rakennuksen rakentamisella säästytään mahdollisilta vanhan myllyrakennuksen aiheuttamilta sisäilmaongelmilta.
 13. Nykyisen suunnitelman mukaan taidemuseohankkeen tiloja ja toimintoja olisi kolmen tontin ja kolmen rakennuksen alueella.  Rakennuskustannusten ja vuotuisten käyttökustannusten jaossa kolmen omistajan ja toimijan kesken tulee helposti olemaan erimielisyyttä.
 14. Taidelaitoksina sekä Mikaelilla ja taidemuseolla on paljolti samat asiakaskunnat.
 15. Toiminnassa Mikaeli ja taidemuseo voivat tukea toisiaan, jopa yhteisillä tiloilla ja ohjelmilla.
 16. Kaupunki voisi myydä Graniittitalon lisäksi Mannerheimintien tontin jolloin myyntituloja olisi jo lähes 3 miljoonaa ja päästäisiin vain noin 1 miljoonan lisärahoituksella.
 17. Työllisyyden takia hanke ei ole kiireellinen, sillä Mikkelissä on käynnissä ja lähivuosina vireillä niin paljon rakentamista, että Mikkelin alueen kelvollinen rakennustyövoima on täysin käytössä. Lisätöille työntekijät tulevat muualta, lähinnä Virosta.

Jukka Pöyry
Erkki Rantalainen, Liisa Ahonen, Jari Roivas,
Satu Pulkkinen, Olli Miettinen, Hannu Mielonen,
Eero Aho, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Vesa Himanen, Jussi Marttinen, Anne Korhola,
Harri Kivinen, Marianne Huoponen, Leena Teittinen,
Tero Puikkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Outi Kauria, Heikki Nykänen,
Raimo Heinänen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat