Kaupunginvaltuusto, kokous 29.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 24.8.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.8.2016 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 24.8.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti 25.8.2016.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Markku Siitari, Arto Seppälä, Osmo Ukkonen, Marja Hämäläinen, Lenita Toivakka ja Jyrki Koivikko olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Anne Korhola, Leena Teittinen, Jorma Harmoinen, Jussi Marttinen, Juha Kontinen ja Ari Kuikka.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 53 varsinaista valtuutettua ja 6 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat