Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Liisa Ahonen ja Paavo Barck.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.