Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite vuoropysäköintikiellosta (lisäpykälä)

MliDno-2019-348

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 28.1.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Asia
Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin keskusta - alueella talviaikana vuoropysäköintikiellosta kertovat kyltit muutetaan syksyllä 2019 alkamaan illalla klo 20.00 ja päättymään aamulla klo 08.00. Jos voimassa olevat kunnossapitosopimukset eivät mahdollista muutosta syksyllä 2019, niin muutos otetaan käyttöön kunnossapitosopimuksia uusittaessa.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta peittää talviajaksi tarkoitetut vuoropysäköintikyltit syksyllä ja keväällä, jolloin tienhoidollista tarvetta vuoropysäköintikylteille ei ole.

Perustelut
Useat Mikkelin kaupungin keskusta - alueella toimivat yrittäjät ovat toivoneet muutosta tienvarsilla syksyllä, talvella ja keväällä oleville vuoropysäköintimerkeille.

Talviajan vuoropysäköintikiellon siirtäminen yöaikaan sekä vuoropysäköintimerkkien peittäminen syksyllä ja keväällä, lisäävät päivällä tarvittavia keskusta - alueen pysäköintipaikkoja.

Keskusta - alueen lumenajon keskittäminen ilta- ja aamuaikaan, helpottaa ja nopeuttaa työtä, sillä ruuhkaisimmat liikenneajat ovat klo 07.00-20.00 välillä, joka vaikeuttaa teiden kunnossapitoa.

Työn nopeutuessa kustannukset laskevat.
Ilta- ja yölisistä sekä muista toimenpiteeseen liittyvistä lisäkustannuksista tulee tehdä selvitys.

Jos yöaikaisia vuoropysäköintikieltoja ei noudateta, tulee valvontaa tehostaa.

Aloitteen allekirjoittaneet

Jarno Strengell
Paavo Barck, Markku Aholainen, Tapani Korhonen,
Marita Hokkanen, Soile Kuitunen, Satu Taavitsainen,
Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen,
Jussi Marttinen, Raimo Heinänen, Petri Pekonen,
Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Liisa Pulliainen,
Heikki Nykänen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry,
Eero Aho, Juhani Oksman"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.