Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuustoaloite Torikokous (lisäpykälä)

MliDno-2021-1857

Kuvaus

Valtuutettu Eero Aho ym. esittivät 26.4.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkelin päätöksentekoon on koko vaalikauden ajan vaadittu lisää avoimuutta. Useissa yhteyksissä on myös väitetty, ettei kuntalaisten ääni ja mielipiteet kuulu valtuustosaliin saakka. Väitteet ovat hyvin valitettavia ja surullisia. Kuntalaisten edun eteenhän valtuusto kokoontuu päätöksiä tekemään.

Valtuuston kokoukset on jo useamman vuoden ajan ns. striimattu nettiin ja tallenteita on voinut katsoa myös jälkeenpäin. Mielenkiinto näitä livelähetyksiä kohtaan on kuitenkin ollut varsin vaatimatonta. Valtuustosalin parvi on myös ollut lähes poikkeuksetta autio, eikä kaikille avoimia valtuuston kokouksia ole saavuttu seuraamaan.

Meidän valtuutettujen on tehtävä kaikkemme, jotta luottamus päätöksentekoon ja päätöksenteon avoimuuteen säilyy. Luottamuksen vaalimiseksi ja edelleen lisäämiseksi on ryhdyttävä toimiin.

Mikkelin tori on valittu yhdeksi Suomen kauneimmista toreista ja se onkin yksi modernin kaupunkikeskustamme tärkeimpiä kohtaamispaikkoja. Torimyynnin lisäksi torilla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia ympäri vuoden. Kesällä toria elävöittävät mm. kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, miksi ei jatkossa myös Mikkelin kaupunginvaltuuston kokoukset.

Hyväksyessään tämän valtuustoaloitteen valtuusto vaatii, että kesäkauden alkaessa ja koronatilanteen hellittäessä torin esiintymislava otetaan hyötykäyttöön valtuuston kokouksen puhujakorokkeena ja valtuuston kokous pidetään maankuululla Mikkelin torilla.

Torikokouksen myötä Mikkeli saa varmasti myönteistä kansallista, ehkäpä jopa kansainvälistä julkisuutta. Päätöksentekoa tuskin voi viedä lähemmäksi kuntalaisia kuin jalkautumalla torin pinnalle kansan pariin. Tervetuloa seuraamaan Mikkelin kaupunginvaltuuston kokousta raikkaaseen ulkoilmaan!

Mikkelissä 26.4.2021

Eero Aho,
Marja Kauppi, Armi Salo-Oksa, Pertti Ruotsalainen,
Ulla Yli-Karro,  Mali Soininen,  Paavo Puhakka"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.