Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Valtuustoaloite Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi (lisäpykälä)

MliDno-2021-1856

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 26.4.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkeli kaupungin alueella on yksityisteitä noin 1000 kpl , joista järjestäytyneitä teitä on 834 kpl. Kunnossapitoavustusta kaupunki on myöntänyt 782 tiekunnalle, yli 2000 kilometrille yhteensä 794 000 €.

Perusparannusta teki 45 tiekuntaa yhteensä noin 1,4 milj €.   Kaupunki avusti peruskunnostuksia 30 % eli yhteensä noin 413000 €.  ELY:n avustus oli 50 %  ja summa yhteensä noin 690 000 €

Viime aikoina etätyö on voimakkaasti lisääntynyt, samoin vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika. Teitä käytetään ja  tämä taas nostaa yksityisteiden kunnossapidon tarvetta.

Hyväkuntoiset tiet omalta osaltaan parantavat maaseutuelinkeinojen, etätyön ja  vakituisten asukkaiden liikkumista.

Mikkeli on maan toiseksi suurin mökkikunta, hyvin laaja maaseutukaupunki. Tavoitteena tulisi olla maan suurin ja vetovoimaisin mökkikunta.

Valtio on myöntänyt ELY-keskukselle tieavustusrahaa, joka uhkaa jäädä käyttämättä, samoin kaupungin peruskunnostus avustusta jäi käyttämättä 2020.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki nostaisi peruskunnostus avustus prosenttia, joka taas kannustaisi tiekuntia teiden peruskunnostuksiin, jolloin kaupungin alueelle saataisiin enemmän valtion avustusta.

Mikkelissä 26.4.2021

Jaakko Väänänen,
Kirsi Olkkonen, Keijo Siitari, Seija Kuikka,
Taina Harmoinen, Markku Kakriainen, Petri Pekonen, 
Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen
Marja Kauppi, Marita Hokkanen, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvlatuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.