Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Soile Kuitunen ja Veli Liikanen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soile Kuitunen ja Jussi Marttinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.