Kaupunginvaltuusto, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 21.4.2021.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 21.4.2021.

Päätös

Puheenjohtaja totesi,​ että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 21.4.2021 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 21.4.2021.

Todennettiin,​ että nimenhuudossa oli paikalla 49 varsinaista valtuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Valtuutetut Jaakko Väänänen ja Outi Kauria olivat poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille,​ puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.