Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Valtuustoaloite suojatien parantamisesta Raviradantiellä

MliDno-2022-5087

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 26.9.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Raviradantie 4 suojatien paikalle tehdään korotettu suojatie tai jokin muu ratkaisu, joka lisää kyseisen suojatien turvallisuutta. 

Kyseinen suojatieosuus on yksi Raviradantien alueen vilkkaimmista suojatiealueista, jota käyttävät muun muassa peruskoulun- ja ammattikoulun oppilaat, opiskelija-asuntojen opiskelijat sekä alueen liikuntapalveluiden käyttäjät. 

Näkyvyys Raviradantie 4 suojatien kohdalla on kesäisin hyvä, mutta talvisin suojatien vieressä olevat lumipenkereet rajoittavat näkyvyyttä merkittävästi. 

Hyvästä näkyvyydestä huolimatta, suojatiellä sattui viimeeksi torstaina 22.9.2022 vakava liikenneonnettomuus, jossa kaksi jalankulkijaa jäi ajoneuvon alle. Vakavasti loukkaantunut jalankulkija toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. 

Länsi-Savo 22.9.2022: 

”Yksi ihminen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa Mikkelissä torstaina iltapäivällä. Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että mikkeliläismiehen kuljettama henkilöauto törmäsi kahteen jalankulkijaan suojatiellä. Toinen heistä sai vakavia vammoja törmäyksen takia. Onnettomuus sattui Raviradantiellä hieman ennen kello 14. Jalankulkijoihin törmännyt auto tuli Savilahdenkadun suunnasta. Vakavasti loukkaantunut jalankulkija toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Toisen jalankulkijat vammat olivat poliisin mukaan lievemmät”.

Mikkelissä 26.9.2022

Jarno Strengell

Jatta Juhola, Arto Seppälä, Hannu Tullinen,
Jenni Tissari, Petri Tikkanen, Tomi Sikanen,
Jarmo Lautamäki, Mervi Eskelinen, Paavo Barck,
Soile Kuitunen, Jenni Oksanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Antero Cederström, suunnittelupäällikkö, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikenneonnettomuusrekisterin mukaan Raviradantien 4 kohdalla ei ole tapahtunut viimeisen 20 vuoden ajalla (vuodet 2002-2021) yhtään poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näkemät suojatielle ovat lumettomana aikana hyvät, samoin jalankulkijan näkemät ajoradalle.

Linja-autoliikenteen reiteillä on pyritty välttämään ajoradan korotuksia, koska korotukset vaikuttavat linja-autojen nopeuksiin henkilöautoliikenteen nopeuksia enemmän. Lisäksi korotukset vaikuttavat linja-autojen matkustusmukavuuteen sitä heikentävästi. Raviradantie on Mikkelin paikallisliikenteen vuoron 7 reitillä.

Liikenneympäristön parantamistoimia tehdään Mikkelissä muutamia vuosittain. Liikenneympäristöön kohdennetuilla toimilla voidaan saavuttaa kuitenkin vain pieni osa asetetusta tavoitteesta, koskien liikenneonnettomuuksien määrän vähentämistä. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää suuria panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla, ja erityisesti liikennekäyttäytymiseen kohdistuvien toimenpiteiden osalta.

Raviradantien uusia liikenneturvallisuustoimenpiteitä arvioidaan jatkossa osana koko kaupungin liikenneturvallisuustarpeita. Toimenpiteet kohteessa priorisoidaan ja aikataulutetaan tämän valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Antero Cederström, suunnittelupäällikkö, Antero.Cederstrom@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että  se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.