Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi

MliDno-2022-5809

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Hannu Tullinen ym. esittivät 14.11.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin Tupalan asuntoalueella on viime vuosina asutus lisääntynyt, samalla myös liikennemäärät lisääntyneet Oravinkadulla. Kyseisellä kadulla nopeudet nousevat useasti yli sallitun nopeusrajoituksen.

Alueen asukkaat ovat huolestuneita etenkin lapsiensa turvallisuudesta koska lapset joutuvat ylittämään kyseisen kadun koulupäivinään ja myös iltaisin pimeän aikaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Oravinkadun liikenneturvallisuutta parannetaan seuraavilla toimenpiteillä:

  • Suojateitä korottamalla Oravinkadun ja Tupalantien sekä Oravinkadun ja Suojakalliontien risteyksissä
  • Nopeusrajoituksen alentamista kyseisillä risteysalueilla viidestäkymmenestä kolmeenkymmeneen kilometriin tunnissa


14.11.2022

Mikkelin puolesta SDP
Hannu Tullinen

Arto Seppälä, Jatta Juhola, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Reijo Hämäläinen, Jaana Vartiainen,
Petri Tikkanen, Soile Kuitunen, Jenni Oksanen,
Tanja Hartonen, Jani Sensio, Juha Ropponen,
Sami Järvinen, Kati Häkkinen, Jarmo Lautamäki,
Marita Hokkanen, Anna Reponen, Katriina Janhunen,
Heli Kauppinen, Jarno Strengell, Jenni Tissari"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskussa 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Oravinkatu on asuntoalueen kokoojakatu. Liikkujat ovat lähes yksinomaan alueella asuvia, jotka tuntevat liikkumisympäristön. Liikkuminen on päivittäistä, joten turvallisen liikkumisen valmiudet kuten myös edellytykset turvallisen ajonopeuden ymmärtämiseen ovat parhaat mahdolliset. Oravinkadulla sekä Tupalantien, että Suojakalliontien liittymien kohdalla on suojateiden kohdalla keskisaarekkeet. Saarekkeen tehtävänä on turvata kevyttä liikennettä mahdollistamalla ajoradan ylittäminen kahdessa vaiheessa sekä hidastaa autoliikenteen nopeutta. Oravinkadulla kulkee paikallisliikenteen linja-autovuoroja. Suojatien keskisaareke on yleisesti käytetty liikenteen rauhoittamiskeino kaduille joilla on linja-autoliikennettä. Ajoradan korotukset haittaavat bussiliikennettä huomattavasti enemmän kuin henkilöautoliikennettä. Töyssyistä aiheutuvat iskut sekä jarrutus- ja kiihdytysvoimat ovat matkustajille epämiellyttäviä.

Kaupunki rakentaa uusia hidasteita liikenneturvallisuuden ja esteettömyyteen varatulla määrärahalla vuosittain. Kaupungille tulee runsaasti palautetta ylinopeuksista ja hidastetoiveista asuntoalueilla. Viime vuosina hidasteita on ollut mahdollisuus rakentaa vain vilkkaasti liikennöityjen katujen suojateille, ja niitäkin vain muutamia vuodessa.

Mikkelin liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin vuonna 2019. Suunnitelmassa on esitetty muutamien kokoojakatujen nopeusrajoituksen alentamista 40 kilometriin tunnissa. Oravinkadulle ei esitetty nopeusrajoituksen alentamista. Liikenne- ja viestintäministeriön laatimassa Liikenneturvallisuusstrategiassa 2022-2026 yhtenä toimenpiteenä on nopeusrajoitukset -ohjeen päivitys. Kun ohje valmistuu, kaupungin katuverkon nopeusrajoituksia tarkastellaan uudelleen sen hetkisten resurssien puitteissa.

Oravinkadun liikenneturvallisuustoimenpiteitä arvioidaan jatkossa osana koko kaupungin liikenneturvallisuustarpeita. Toimenpiteet kohteessa priorisoidaan ja aikataulutetaan tämän valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että  se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Hannu Tullisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Hannu Tullisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.