Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Valtuustoaloite Mikkelin liikennevalojen toiminta-ajoista

MliDno-2022-6269

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 12.12.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme Mikkelin liikennevalojen toiminta-ajoiksi samaa käytäntöä kuin Kuopiossakin.

Arkisin klo 6:30-22:00
Lauantaisin klo 8:30-22:00
Sunnuntaisin klo 8:30-21:00

Jussi Marttinen

Eero Aho, Pirkko Valtola, Jenni Oksanen,
Matti Kekkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen,
Kirsi Olkkonen, Sami Järvinen, Jani Sensio,
Mervi Eskelinen, Hannu Tullinen, Juha Ropponen,
Jarmo Tuunanen, Jarmo Lautamäki, Pertti Karhunen,
Soile Kuitunen, Sami Nalli, Liisa Ahonen,
Anna Reponen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa esitetään liikennevalojen toiminta-aikoihin muutoksia siten, että liikennevalot olisivat pois toiminnasta yöiseen aikaan ns. Kuopion mallin mukasesti.

Mikkelissä on 32 liiikennevaloristeystä, joista kaksi on valtion omistuksessa sekä seitsemän kaupungin ja valtion yhteisomistuksessa. Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä (VNa 379/2020) määrää, että liikennevalojen tulee olla jatkuvasti toiminnassa.

Yöaikana liikennevalot saa kytkeä pois päältä, jos liikenne on hyvin vähäistä. Muualla Suomessa käytäntö vaihtelee: Kaikki liikennevalot ovat koko ajan päällä tai hiljaiset keskusta-alueiden valot sammutetaan ja suuret erillisohjatut valot toimivat aina. Liikennevalojen toiminta-ajoista päättää tienpitäjä. Maanteiden liikennevalot pidetään Väyläviraston yleisten palvelutasovaatimusten (LIVASU 2022, luku 7A) mukaisesti aina toiminnassa.

Toiminta-aikoja varten on selvitettävä liikennemääriä ja liikenneonnettomuustietoja liikennevaloliittymissä. Ei ole olemassa ohjetta, jossa olisi määritelty tarkka liikennemäärä, jonka alapuolella liikennevalot voidaan sammuttaa turvallisesti. Liikennemäärät antavat vain osviittaa liikennevalo-ohjauksen tarpeesta.

Infra- ja viheraluepalvelut teettää konsulttityönä lisäselvityksen jossa, selvitetään onko liikennevalot turvallista kytkeä pimeäksi, ja jos on niin milloin. Lisäksi pyydetään lausunnot poliisilta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Liikennevaloja ohjataan jatkossa Valtioneuvoston asetuksen ja lisäselvityksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.