Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Valtuustoaloite Mikkelin kaupungin asukkaiden tukemiseksi omavaraisessa ruoantuotannossa (lisäpykälä)

MliDno-2023-2323

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 22.5.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Arvoisa Mikkeli kaupunginvaltuusto,

Esitämme valtuustoaloitteen Mikkelin kaupungin asukkaiden tukemiseksi omavaraisessa ruoantuotannossa. Ehdotamme, että kaupunki tarjoaa asukkaille mahdollisuuden viljellä omia kasviksiaan kaupungin omistamilla maa-alueilla. Tällaiset aarimaat eli viljelypaikat voisivat olla esimerkiksi kaupungin omistamia viljelypalstoja tai vapaita maa-alueita, jotka ovat sopivia viljelykäyttöön.

Viljelypaikkojen käyttö tulisi olla kaikille Mikkelin kaupungin asukkaille maksutonta tai ainakin erittäin edullista. Tavoitteena olisi ainoastaan viljelypaikkojen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kattava maksu. Kyseistä etua voisivat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka ovat asukkaita Mikkelin alueella. Tämä kannustaisi asukkaita viljelemään omaa ruokaa, mikä edistäisi terveellistä elämäntapaa, omavaraisuutta muuttuneessa maailmantilanteessa sekä ympäristöystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

Lisäksi kaupunki voisi tarjota asukkaille koulutusta viljelyyn liittyvissä taidoissa ja jakaa tietoa esimerkiksi kompostoinnista ja kestävistä viljelykäytännöistä. Kaikille kaupunkilaisille tarjottavassa koulutuksessa voisi ottaa huomioon myös Suomen puhtaan luonnon ja jokamiehen oikeuden sallimat mahdollisuudet hyödyntää muitakin luonnon antimia.

Omavaraisuuden ja ympäristöystävällisten elintapojen edistäminen tätä kautta olisi Mikkelin kaupungille oiva mahdollisuus nostaa kaupungin vetovoimaa ja toimia esimerkkinä todellisista toimista, joita ympäristö tarvitsee.

Toivon, että tätä aloitetta harkitaan ja otetaan huomioon kaupungin tulevissa suunnitelmissa.

Mikkelissä 22.5.2023
Ystävällisin terveisin.

Jussi Marttinen

Pirjo Siiskonen, Eero Aho, Armi Salo-Oksa,
Pertti Karhunen, Raimo Heinänen, Katriina Janhunen,
Jarmo Lautamäki, Sami Nalli, Satu Taavitsainen,
Tanja Hartonen, Juha Ropponen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.