Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 17.5.2023.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 17.5.2023.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 17.5.2023 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 17.5.2023.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Soile Kuitunen, Petri Pekonen, Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Juha Vuori ja Tomi Sikanen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Jaana Vartiainen, Anne Hujala, Nina Jussi-Pekka, Enrique Tessieri, Harri Haavikko ja Mervi Eskelinen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 45 varsinaista valtuutettua, 6 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.