Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2022

MliDno-2023-993

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kaupunkistrategian osa Hyvän elämän ohjelma on kaupungin hyvinvointikertomus.

Strategian Hyvän elämän ohjelman ja hyvinvointikertomuksen toteutuminen ja hyvinvoinnin tilan seuranta väestöryhmittäin on valmisteltu hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Hyvän elämän ohjelmaryhmä ohjaa toimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa. Hyvän elämän ohjelmaryhmä on laaja-alainen kaupungin toimijoista ja sidosryhmien edustajista muodostettu asiantuntijaryhmä. Hyvän elämän ohjelmajohtajana on sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja valmistelijana ja ryhmän sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen. 

Hyvän elämän ohjelman päämäärien Yhteisöllisyys, Aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki ja Sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin -tavoitteiden toteutuminen on kuvattu seurantaraportissa. Laaja hyvinvoinnin tilan kuvaus on esitetty väestöryhmittäin.

Seurantaraportin esittelee hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Liitteenä Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen seurantaraportti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022 tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.