Kaupunginvaltuusto, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Eroilmoitus Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmästä, Tanja Hartonen (lisäpykälä)

MliDno-2021-3076

Kuvaus

Valtuutettu Tanja Hartonen jätti ilmoituksen, että hän on eronnut Mikkelin Perussuomalaisten valtuustoryhmästä 13.5.2023.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.