Kaupunginvaltuusto, kokous 22.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista

MliDno-2017-1789

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Oskari Valtola esitti 28.8.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoaa päivittäin noin 8300 ruoka-annosta päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja henkilöstöravintoloissa Mikkelin alueella. Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut on edelläkävijä Suomessa lähiruuan hyödyntämisessä. Lähiruokaan panostamalla vähennetään ilmastokuormaa ja tuetaan aluetaloutta. Tämä on tullut esille muun muassa kunniasta saada edustaa Suomea Embla-kilpailussa Joukkoruokailuiden sarjassa.

Tästä hienosta työstä huolimatta edelleen ruoka- ja puhtauspalveluiden ruokaraaka-aineisiin kuuluu tonnikala, jonka kalastus uhkaa valtameriemme ekosysteemejä ja joka tuotetaan meille kaukaa aiheuttaen ympäristön ylimääräistä kuormitusta. Tonnikalan käytön vaihtoehdoksi tulisi etsiä sopivaa korvaavaa lähiruokaa, joka tukisi myös aluetaloutta.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut poistaa tonnikalan joukkoruokailuiden raaka-aineista ja korvaa tämän alueellisilla elintarvikkeilla.

Mikkelissä 28.8.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskari Valtola
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Elina Hölttä,
Toni Maczulskij, Eero Aho, Jyrki Koivikko,
Olli Miettinen, Juhani Oksman, Mali Soininen,
Paavo Puhakka”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalvelujen palvelualueen ruoka- ja puhtauspalveluun valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Mia Hassinen, kehityssuunnittelija, Mia.Hassinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden voimassa olevien hankintasopimusten mukaiset kala- ja kalajalosteiden sopimuskumppanit ovat Palvelutukku Itä-Suomi Oy (ent. Mikkelin Vi-hannes), Kerimäen kalafile Oy, Chipsters Oy, Valio Oy, Kespro Oy sekä Meira Nova Oy. Vuoden 2015 tehdyssä elintarvikehankintojen kilpailutuksessa tuoreen kalan sekä kalapakasteiden hankinta tehtiin puitesopimuksina. Tarjoajan oli mahdollista jättää tarjous vain yhdestä tuotteesta yhdelle Mikkelin seudun suurtalouksien hankintarenkaan keittiölle. Sopimuskumppaneiksi hyväksyttiin kaikki tarjouksen jättäneet toimijat.

Tonnikalaa on ostettu v. 2017 marraskuun loppuun mennessä noin 2 800 kg. Valtaosa tuotteesta on käytetty tonnikalapastapaistoksen raaka-aineena. Ko. ruoka on ollut useita vuosia yksi koululaisten suosikkiruuista; vuonna 2016 ja 2017 se oli kolmanneksi suosituin kouluruoka. Tonnikalapastapaistosta tarjotaan kouluvuoden aikana 4–5 kertaa, jolloin kerralla tarvittava tonnikalan määrä on noin 550–600 kg. Jonkin verran tonnikalaa on ollut tarjolla myös salaattipöydässä henkilöstöruokailussa sekä yläkouluilla ja lukiossa.

Tarjottava tonnikalan laji on boniitti eli skipjack (Katsuwonus pelamis). Se on pienikokoinen, runsaslukuinen laji ja yleisin tonnikalasäilykkeiden raaka-aine. Boniitti on tonnikalan sukuinen, mutta ei kuulu muiden tonnikalalajien tapaan aitotonnikalojen sukuun. Boniitti on monin paikoin runsaslukuinen ja pääsääntöisesti boniittikannat voivat hyvin. (Lähde: wwf.fi.) Käytössä olevalla tonnikalasäilykkeellä on Dolphin safe –merkki, joka osoittaa, että yritys noudattaa delfiinien suojeluun tähtääviä lakeja ja menettelytapoja tonnikalaa pyytäessään. (Lähde: calvo.fi.)

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut on tarjonnut asiakkailleen myös järvikalaa kuten muik-kuja sekä järvikalamureketta ja –pyöryköitä. Lisäksi on tehty tuotekehitystä haukimassan käyttämiseksi laatikkoruokiin. Järvikalan kuten muunkin kalan käytön edellytyksenä on toimitusvarmuus ja että tuote saadaan keittiöihin jalostettuna ja muikku vähintään perattuna. Keittiöiden tilat ja henkilökunnan määrä eivät mahdollista tuoreen, kokonaisen kalan käsittelyä lain vaatimalla tavalla.

Tällä hetkellä järvikalan käytön lisäämistä rajoittaa tuotteiden epävarma saatavuus ja toimittajien vähäisyys. Raaka-aineen kotimaisuutta ei myöskään pystytä täysin takaamaan (ensisijaisesti valmistajat käyttävät kotimaista järvikalaa mutta tarvittaessa täydentävät hankintoja mm. Virosta ja Kanadasta). Järvikalan käyttö on myös kustannustekijä: tonnikalan hankintahinta on 6,84 €/kg ja esim. haukimassan 13,95 €/kg. Järvikalojen käyttöä ohjaavat myös Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suositus, jonka mukaan sisävesien petokaloja suositellaan tarjottavan lapsille ja nuorille enintään 1–2 kertaa kuukaudessa niihin kertyvän tavanomaista suuremman metyylielohopean vuoksi.

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut poistaa salaattipöytien valikoimistaan tonnikalan ja jatkaa edelleen sopivien järvikalatuotteiden etsimistä. Uusia järvikalatuotteita tuodaan valikoimiin sitä mukaan kuin niitä saadaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ruoka- ja puhtauspalveluiden selvityksen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista, sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi ruoka- ja puhtauspalveluiden selvityksen Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista, sekä toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.