Kaupunginvaltuusto, kokous 22.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä (lisäpykälä)

MliDno-2018-239

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

" Mikkelin on erityisen laaja kaupunki pinta-alaltaan ja välimatkat eri pitäjiin ovat pitkät.

Kaupunkiamme halutaan kehittää kaikkien kuntalaisten kannalta tasa-arvoiseksi mallikaupungiksi, jossa palveluiden saatavuus taataan jokaiselle. Lisäksi haja-asutusseudut vetävät paljon kesäasukkaita. Haluamme lisätä myös matkailua seudullamme merkittävästi.

Me allekirjoittajat esitämme, että järjestettäisiin kerran vuodessa eri kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajille yhteinen kehittämispäivä viranhaltijoiden ja lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Näin mahdollistuisi kokonaisvaltainen kaupunkimme kehittäminen, opittaisiin tuntemaan eri kaupunginosien ja pitäjien tarpeet ja vahvuudet. Samalla opittaisiin toisilta hyviä käytänteitä ja vuorovaikutus rikastuttaisi ja vahvistaisi käsityksiämme eri kaupunginosista ja pitäjistä.

Lisäksi tarvitaan edelleen tarpeen mukaan kahdenkeskeisiä keskusteluja ja neuvotteluita kaupunginosaseurojen ja aluejohotokuntien puheenjohtajien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja lautakuntien puheenjohtajien kesken.

Yhdessä toimien rakennamme vahvaa ja menestyvää Mikkeliä.

Mikkelissä 22.1.2018

Marita Hokkanen/sd.sit.
Soile Kuitunen,  Raine Lehkonen, Jenni Tissari,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Markku Aholainen, Arto Sepälä, Satu Taavitsainen,
Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.