Kaupunginvaltuusto, kokous 22.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 16.1.2018.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 18.1.2018.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 16.1.2018 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 18.1.2018.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Eero Aho, Pekka Pöyry ja Raimo Heinänen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varavaltuutetuiksi oli kutsuttu Hannu Toivonen, Noora Ruuth ja Vesa Himanen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valitussa ilmoituslehdessä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.