Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Valtuustoaloite: Kokoontumistiloilla elinvoimaa (lisäpykälä)

MliDno-2018-1768

Kuvaus

Valtuutettu Petri Pekonen esitti 20.8.2018 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto on tänään hyväksynyt Mikkelin kaupunkistrategian strategiset ohjelmat.

Hyvän elämän ohjelman, kestävän kasvun ohjelman ja elinvoimaohjelman.

Hyvinvoinnin edistäminen korostuu entisestään. Hyvän elämän ohjelman painopisteiksi on hyväksytty yhteisöllisyys, aktiivinen ja hyvinvointia tukeva arki sekä sujuva ja turvallinen elämä vauvasta ikäihmisiin.

Kuten strategisissa ohjelmissa todetaan, asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, jota toteutetaan laajassa verkostoyhteistyössä. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen kytkeytyy tiiviisti kaupungin elinvoimaan ja kestävään kasvuun.

Nyt hyväksytyt ohjelmat pitää viedä käytännön tasolle koko laajassa Mikkelissä.

Asukkaiden keskuudesta on tuotu huolta riittävistä ja toimivista kokoontumistiloista, kun alamme toteuttaa kouluverkon tiivistämistä. Miten kokoontumistilat säilyvät jatkossa eri puolella Mikkeliä?

Keskustan Mikkelin valtuustoryhmä suhtautuu erittäin vakavasti tähän kysymykseen ja haluaa, että kaikki keinot tutkitaan tilojen jäämiseksi lähelle käyttäjiä niin kantakaupungissa, kuin kauempana kylillä.

Jotta kaupungin kokoontumistiloja voidaan säilyttää ja käyttäjät niitä käyttää, Keskustan valtuustoryhmä esittää tutkittavaksi erilaisia malleja kaupungin vuokratilojen vuokraus käytännöissä, mm. etäisyydet tulee ottaa huomioon ja kaupungin tulee tutkia mahdollisuutta vyöhykehinnoitteluun.

Mikkelissä 20.8.2018

Keskustan Mikkelin valtuustoryhmä

Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen, Pekka Pöyry,
Petri Pekonen, Seija Kuikka, Päivi Ylönen,
Taina Harmoinen, Noora Ruuth, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.