Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite liikennebiokaasumarkkinoiden edistämiseksi Mikkelin seudulle (lisäpykälä)

MliDno-2017-481

Kuvaus

Valtuutettu Heikki Nykänen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Suomessa ja maailmalla useat yksityiset ja julkiset tahot ovat onnistuneesti ottaneet biokaasun liikennepolttoaineekseen. Etenkin Ruotsin esimerkki osoittaa, että julkisten toimijoiden edelläkävijyys on välttämättömyys paikallisten liikennebiokaasumarkkinoiden synnylle. Siksi myös Mikkelin seudulla julkisten toimijoiden täytyy osaltaan olla pioneerina ja luoda markkinat tälle paikallisesti työllistävälle ja luontoa säästävälle polttoaineelle.

Suomessa Vaasa on yksi parhaista ja tuoreimmista esimerkeistä, kun puhutaan biokaasun hyödyntämisestä liikennepolttoaineena. Vaasassa 12 biokaasubussia tulevat hoitamaan leijonan osan julkisesta bussiliikenteestä, vain kymmenyksiä ja dieselbusseille. Lisäksi Jyväskylän seudulla julkiset toimijat ovat olleet hyvin proaktiivisia ja julistaneet jo etukäteen ottavansa biokaasun käyttövoimaksi heti, kun tankkausasemat alueelle valmistuvat. Ruotsissa ystävyyskaupunkimme Borås käyttää biokaasua polttoaineena 87 % julkisessa liikenteessä ja 80 % jätekuljetuksissa, vaikka paikkakunnalla ei ole kaasuverkkoa, kuten ei Mikkelissäkään. Maailmalta löytyy myös muita lukuisia hyviä esimerkkejä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. Ajoneuvoteknologia on siis valmista ja toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan tahtoa ja etenkin julkisten toimijoiden esimerkkiä. Kun julkiset isot kuluttajat luovat peruskysynnän ja uskottavuuden, tulevat yritykset, taksit ja yksityiset varmasti perässä.

Mitä Mikkelin kaupunki sitten hyötyy edistäessään liikennebiokaasun kysyntää? Ensinnäkin biokaasu on polttoaineista puhtainta. Dieseliin verrattuna ihmisiä tappavia pienhiukkasia ei synny käytännössä lainkaan ja typenoksidipäästöt ovat vähäiset. Hiilidioksidipäästöt ovat koko ketjun osalta samat kuin mitä ne olisivat tuulisähköautoilussa. Kuitenkin biokaasun käyttöönotto on mahdollista jo nyt, kun taas tuulisähköbussit siintävät vasta kaukana tulevaisuudessa. Lisäksi biokaasua käyttämällä säästämme luontoa ja alueelle tulevat työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Öljystä säästyvällä rahalla on mahdollista työllistää paikallisia ja työllisyysvaikutukset ovat paremmat biokaasuautoilussa kuin sähköautoilussa. Parasta biokaasuliikenteessä lieneekin se, että julkisvetoisestakaan kuntien ei tarvitse laittaa asiaan rahaa, vaan olla vain pioneerina ja nauttia kaikista liikennebiokaasun tuomista hyödyistä.

Mikkelin jo nyt tiedossa olevan kahden biokaasulaitosinvestoinnin pohjalta käyttöönottosuunnitelma on juuri nyt ajankohtainen ja siksi onkin aika toimia. Riittävä kysyntä ja usko asian ympärille on luotava julkisvetoisesti, aivan kuten Ruotsissa on tehty. Mikkelin kaupungin tuleekin seuraavissa kuljetuksiin liittyvissä kilpailutuksissa ottaa huomioon liikennebiokaasun käytön edistäminen. Tämä valtuustoaloite tukee Mikkelin kaupungin strategiaa, jossa lähtökohtana on kuntalaisten, elinkeinojen ja luonnon hyvinvointi.

Mikkeli 20.2.2017

Heikki Nykänen
Petri Pekonen, Taina Harmoinen, Päivi Ylönen,
Pekka Pöyry, Jaakko Väänänen, Jaana Strandman,
Tero Puikkonen, Kirsi Olkkonen, Markku Kakriainen,
Vesa Himanen, Keijo Siitari, Pekka Moilanen,
Outi Kauria, Seija Kuikka, Olli Miettinen,
Satu Pulkkinen, Juha Kontinen, Armi Salo-Oksa,
Eero Aho, Elina Hölttä, Hannu Mielonen,
Mikko Siitonen, Minna Pöntinen, Liisa Ahonen,
Erkki Rantalainen, Kalle Nieminen, Petri Tikkanen,
Sami Järvinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.