Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite kuntoportaista Mikkeliin (lisäpykälä)

MliDno-2017-473

Kuvaus

Valtuutettu Sami Järvinen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Porraskävelyllä/juoksulla on kulkijalle huomattava yksilön toimintakykyä ja kuntoa kohottava liikunnallinen merkitys. Maksuttomia liikuntamuotoja olisi hyvä lisätä Mikkelin alueelle, näin liikkumisen kynnys madaltuisi monella. Suomalaiset rakastavat haasteita ja kuntoportaat ovat hyvä liikunnallinen haaste kaikenikäisille.

Kuntoportaat keskustan tuntumassa, esimerkiksi Naisvuorella, olisivat kovassa käytössä. Tämä olisi myös hyvä vetonaula alueen vetovoimalle. Portaiden olisi hyvä olla vähintään noin 200 askelta pitkät, mieluummin enemmän. Portaiden alussa saisi olla loivempi nousu ajatellen vanhempia/huonokuntoisempia ihmisiä. Puolenvälin jälkeen nousu olisi jyrkempää, jolloin ammattiurheilijatkin saisivat haasteensa.

Me allekirjoittaneet toivomme pikaista käsittelyä, että saisimme jo tänä kesänä nauttia kuntoportaiden tuomasta liikunnallisesta ilosta.

Allekirjoitukset
Sami Järvinen
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen,
Jaana Vartiainen, Rauni Berndt, Veli Liikanen,
Anne Korhola, Harri Kivinen, Eero Aho,
Elina Hölttä, Hannu Mielonen, Erkki Rantalainen,
Liisa Ahonen, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Pekka Moilanen, Keijo Siitari, Vesa Himanen,
Mikko Siitonen, Kalle Nieminen, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.