Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Matti Piispa ja Satu Pulkkinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Tero Puikkonen ja Satu Pulkkinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.