Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Muut asiat / kirjailija Osmo Ukkosen, sähköasentaja Paavo Barckin, maaseutuyrittäjä Jaakko Väänäsen ja kansanedustaja Satu Taavitsaisen huomioimiset (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kunniamerkkien luovuttamisen jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli valtuutettu Osmo Ukkosta, Paavo Barckia ja Jaakko Väänästä 70-vuotismerkkipäivän johdosta.

Lisäksi kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja onnitteli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Satu Taavitsaista 40-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.