Kaupunginvaltuusto, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 15.2.2017.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 15.2.2017 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 15.2.2017 ja Mikkelin Kaupunkilehti 16.2.2017.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Marianne Huoponen, Mali Soininen ja Lenita Toivakka olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Leena Teittinen, Juha Kontinen ja Antti Suhonen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 56 varsinaista valtuutettua ja 3 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.